ВОДА ЈЕЗЕРА ПРОВАЛА ДОБРОГ ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА

Обавештавамо јавност да су пристигли резултати испитивања квалитета воде језера Провала које је спровео Институт за јавно здравље Војводине на захтев општинске управе.

На основу резултата испитиваних физичко-хемијских параметара вода језера Провала по већини параметара се налази у I класи, резултати испитивања концентрације кисеоника се налазе у II и III класи, сходно правилима струке за укупан статус се узима нижа класа, стим у вези по резултатима физичко-хемијских параметара вода језера Провала се налази у II класи квалитета.

Микробиолошко испитивање је утврдило да се вода језера Провала налази у II класи квалитета вода.

На основу целокупних испитивања параметара квалитета, дошло се до мишљења да је вода језера Провала ДОБРОГ ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА, односно ОДГОВАРА захтевима за II класу, те су купање и рекреација ДОЗВОЉЕНИ.