НОВИ КОНКУРСИ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је једанаест конкурса, који се односе на финансирање пројеката у области пољопривреде и руралног развоја.
 
Ради се о конкурсима за набавку:
 • нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди
 • нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара 
 • опреме за сточарске фарме у 2020. Години
 • пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2020. Години
 • нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2020. Години
 • за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2020. Години
 • нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2020 години
 • објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2020. Години
 • квалитетне телади и прасади за тов у 2020. Години
 • квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2020 години
 • вишегодишњих засада воћа и винограда у 2020. години
 
Сви конкурси су отворени од 8.фебруара 2020. све до утрошка средстава. Текстове и пријаве на наведене конкурсе можете наћи на сајту Фонда
За више информација можете се обратити  на бр.тел. 021-770 075 локал 147 или лично у канцеларији 213 Општинске управе Бач. 
 

 

НОВИ КОНКУРСИ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ