ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАКУПЦЕ ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Kанцеларија за пољопривреду Општине Бач,
подсећа пољопривреднике који имају државно пољопривредно земљиште у вишегодишњем закупу, да је рок за плаћање обавезе закупа (за наредну агроекономску годину) до 30.09.2021.
Све додатне информације и износе које треба уплатити можете добити у згради Општине Бач, канцеларији за пољопривреду бр. 213, II спрат.