ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА

Обавештавају се ученици и студенти корисници општинских стипендија за 2020/21 годину да су сходно уговорној обавези дужни доставити копију сведочанства и копију овереног летњег семестра како би им се исплатила последња рата стипендије.
Рок за достављање је до 20.08.2021. године.
Наведену документацију потребно је доставити у Општинску управу Бач - ( стари улаз, канцеларија 9 ) код референта Иване Модић.