ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НОСИОЦЕ БОРАЧКИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА

Поред погодности које је Општина Бач обезбедила за све кориснике права из области борачко-инвалидске заштите са пребивалиштем на територији општине Бач (попуст за комуналне услуге, бесплатан превоз, бесплатно чланство у Народној библиотеци и бесплатни термини у Установи за спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“), носиоци борачке легитимације могу користити и погодности обезбеђене од стране Министарства за рад, запошљавање и борачка и социјална питања.
Списак погодиности за носиоце борачких легитимација се може видети на веб страници Министарства: 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НОСИОЦЕ БОРАЧКИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА