ОДРЖАНА 126. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 11. октобра 2019. године одржана је 126. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 10:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: начелница Валентина Ситнић, као и запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте. Седницом је председавао председник општине Бач, Борислав Антонић. Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

 • Утврдило је Прeдлог Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2019. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог измена и допуна Кадровског плана и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 • Донело је Закључак о измени Закључка о задужењима чланова Општинског већа Општине Бач;
 • Утврдило је Предлог Одлуке о Општинском савету родитеља општине Бач, за школску 2019/2020 годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 • Донело је Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи Бач, интерном ревизору општине Бач и правобранилаштву општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег програма васпитно – образовног рада за школску 2018/19 годину, Предшколске установе „Колибри“ Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о усвајању Годишњег програма васпитно – образовног рада за школску 2019/20 годину, Предшколске установе „Колибри“ Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Решења о измени решења о именовању чланова Управног одбора, Предшколске установе „Колибри “ Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач за 2018. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 • Дало је сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији послова и систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу „Тврђава“ Бач;
 • Утврдило је Предлог Решења о постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова општинског штаба за ванредне ситуације и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Решења о додели награде општине Бач за 2019. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Решења о додели посебног јавног признања општине Бач за 2019. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Решења о додели спортског признања општине Бач за 2019. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Након тога председник општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

 

ОДРЖАНА 126. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 126. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА