ОПШТИНСКИ КОНКУРС ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде општине Бач, у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Бач у текућој години, расписала је конкурс за доделу субвенција за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава, почевши од 01. септембра 2021.г.
Средства за ове намене предвиђена су у износу од 13.000.000,00 динара, а конкурс је отворен до 30.09.2021.г.
Више информација можете пронаћи овде