ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О УКЉУЧИВАЊУ У БЕФС БАЗУ

Председник општине Бач, Др Стева Панић присуствовао је данас 05.10.2021. године у Покрајинској влади церемонији закључивања Споразума о укључивању општине Бач у БЕФС базу.
 
У циљу добијања показатеља који ће служити покрајинској администрацији у креирању будућих јавних политика и унапређењу институционалних капацитета АП Војводине, ради планског коришћења екстерних извора финансирања, уједно и системског праћења, како поднетих предлога, тако и пројеката у имплементацији, Фонд "Европски послови" АП Војводине уз подршку Покрајинске владе, успоставља свеобухватну базу података о пројектима финансираним путем екстерних извора у АП Војводини (БЕФС - "Base of European Funding Source").
 
Током данашњег заједничког сусрета представљени су резултати анализе апсорбованих средстава из ЕУ фондова 2014-2020. на територији АП Војводине коју је спровео Фонд "Европски послови".
 
Потписивању Споразума присуствовао је председник Покрајинске владе Игор Мировић.