ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ У СЕЛЕНЧИ И БАЧУ

Председник Општине Бач Др Стева Панић потписао је данас 01.04.2024.године у Палати Србија Уговор о суфинансирању израде развојних докумената регионалног развоја јединица локалне самоуправе.
Општини Бач су додељена средства за суфинансирање пројекта "Израда пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта у Бачу.
Износ одобрених средстава за суфинансирање пројекта овог уговора је 5.600.000 или 80% од укупне вредности пројекта која износи 7.000.000 динара без ПДВ-а.
Крајњи рок за реализацију је 31.октобар 2024.године,а средства су опредељена из Кабинета министра за равномерни регионални развој, Едина Ђерлека.

ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ У СЕЛЕНЧИ И БАЧУ
ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ У СЕЛЕНЧИ И БАЧУ
ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ У СЕЛЕНЧИ И БАЧУ
ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ У СЕЛЕНЧИ И БАЧУ
ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ У СЕЛЕНЧИ И БАЧУ