У БАЧУ ОДРЖАНА ПРВА ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА ЛАГ-а РАВНИЦА БАЧКЕ

Оснивачка скупштина удружења „ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА – РАВНИЦА БАЧКЕ“, одржана је у згради Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач. 
Истој су присуствовали чланови различитих удружења, те представници јавног, приватног и цивилног сектора општина Бач, Бачки Петровац и Бачка Паланка.  
На дневном реду је било 15 тачака, а неке од најзначајнијих које су усвојене, свакако су избор председника и подпредседника Скупштине ЛАГ-а, потом избор председника, подпредседника и чланова Управног и Надзорног одбора ЛАГ – а, али и избор чланова Групе за планирање и Комисије за одабир приоритетних пројеката ЛАГ-а. Чланови Скупштине су између осталог изгласали и да 21.мај Међународни дан различитости култура, буде Дан ЛАГ-а. 
Зоран Јовичин из Бачке Паланке је том приликом  истакао како овај датум није случајно одабран, те да управо богатство различитости култура, идеја, али и плуралитет мишљења те значајно културно-историјско добро и природна богатства којима обилују ове три општине, које деле сличне проблеме и изазове представља подстрек за даљи рад и функционисање по принципу јединства и удружености. 
Локална акциона група (ЛАГ) је јавно-приватно партнерство представника јавног, приватног и цивилног сектора одређеног руралног подручја које повезују заједничке теме  као шти су: заједничка традиција, локални идентитет, осећај припадности, потребе и очекивања.
Имплементација ЕУ политика намеће потребу успостављања ЛАГ-ова, као основе за спровођење начела којима се може повећати апсорпцијски капацитет руралних подручја за кориштење средстава из ИПАРД фонда ЕУ. Члановима ЛАГ-а, олакшава се приступ ЕУ фондовима кроз заједничке пројекте њихових локалних заједница.
Овај вид партнерстава посебно је популаран у нама суседној Хрватској, а чланови новооформљеног „ЛАГ-а Равница Бачке“, надају се да ће уз примере добре праксе из комшилука и на својој територији успети да реализују и имплементирају пројекте из различитих области, користећи пре свега ЕУ фондове, чиме би се значајно утицало на оснаживање капацитета чинилаца локалног економског развоја овог дела региона. 
Представници Општина Бач, Бачки Петровац и Бачка Паланка су током летњег периода потписали Споразум о партнерству ове три општине, чиме су створени предуслови за одржавање Оснивачке скупштине. Оно што чланове ЛАГ-а очекује у наредном периоду јесте регистрација у Агенцији за привредне регистре и отпочињање остваривања њихове мисије и визије.