ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА: ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ Е-ПЛАТФОРМЕ (ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ) (ПРОЈЕКАТ: ИНКЛУЗИЈА РОМА И ДРУГИХ МАРГИНОЛИЗОВАНИХ ГРУПА У СРБИЈИ)

Општина Бач је објавила јавни позив за доставу понуда у поступку набавке услуга: ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ Е-ПЛАТФОРМЕ (ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ) (ПРОЈЕКАТ: ИНКЛУЗИЈА РОМА И ДРУГИХ МАРГИНОЛИЗОВАНИХ ГРУПА У СРБИЈИ).

Текст позива и конкурсна документација се могу преузези са доле наведеног линка:

ЛИНК:

https://bit.ly/2FG2qlU