Документа

Година: 2023
Назив Документа
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бач за 2023. годину Package icon Програм
Година: 2022
Назив Величина Документа
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бач за 2022.годину 175.56 KB PDF icon Програм
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бач за 2022. годину 196.65 KB Office spreadsheet icon Програм
Година: 2021
Назив Број документа Датум Величина Документа
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бач за 2021. годину 4.59 MB Package icon Годишњи програм
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бач за 2021. годину 20-3-96/2021-II 923.01 KB PDF icon Програм
Програм унапређења запошљивости и запошљавања младих у општини Бач у периоду 2021-2023 26/02/2021 PDF icon Програм
Година: 2020
Назив Број документа Величина Документа
Годишњи програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бач за 2020. годину 835 MB Package icon Годишњи програм
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бач за 2020. годину 020-3-95/2020-II PDF icon Програм
Година: 2019
Назив Број документа Величина Документа
Годишњи програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бач за 2019. годину 396 kB File Годишњи програм
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Општину Бач за 2019. годину 020-3-112/2019-II 14,1 MB PDF icon Програм
Година: 2018
Назив Величина Документа
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Бач за 2018.годину 312 KB File Годишњи програм
Година: 2017
Назив Величина Документа
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Бач за 2017.годину 556 kB File Годишњи програм
Година: 2016
Назив Величина Документа
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Бач за 2016.годину 1,01 MB Package icon Годишњи програм
Година: 2015
Назив Величина Документа
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења државног земљишта за 2015.годину 1.59 MB Package icon Годишњи програм
Програм пописа незаконито изграђених објеката за општину Бач по целинама 56 kB PDF icon Програм пописа
Година: 2014
Назив Величина Документа
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења државног земљишта за 2014.годину 8.09 MB PDF icon Годишњи програм