ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

E.g., 18/06/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТsort ascending
23/09/2020 ROP- BAC – 1121 – CPA -1/2020 МИЛИНОВИЋ МИЛОШ И МИЛИНОВИЋ СНЕЖАНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
23/09/2020 ROP-BAC-1113-ISAW-1/2020 СТАНКОВИЋ АНА И ТРУСИНА АНА РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА
23/09/2020 ROP – BAC – 784 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
25/06/2020 ROP-BAC-1113-ISAW-12020 СТАНКОВИЋ АНА И ТРУСИНА АНА СЕЛЕНЧА РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
25/06/2020 ROP – BAC – 784 – LOC – 12020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
25/06/2020 ROP-BAC-162-ISAW-12020 НИНИЋ ЈОВО БАЧ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
23/04/2019 ROP-BAC-7922-LOC-12019 ДАНИЦА ПЕРИШИЋ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
20/03/2019 ROP-BAC-3726-LOC-12019 ИЛИЧИЋ ДАНИСЛАВ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
17/07/2019 ROP-BAC-16103-LOC-12019 ТОМИЋ ГОРАН ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
17/07/2019 ROP-BAC-16103-LOC-12019 ТОМИЋ ГОРАН ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
01/04/2019 ROP-BAC-5227-LOC-12019 МИЛИЧЕВИЋ ГОРАН ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
28/06/2019 ROP-BAC-14877-LOC-12019 БОЈАН ЈАГОДИЋ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
04/04/2019 ROP-BAC-4993-LOC-22019 АГРОЛЕК НОВИ САД ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
10/07/2019 ROP-BAC-18481-LOC-12019 АНТЕ ИЛИЧИЋ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
14/06/2019 ROP-BAC-2844-CPI-22019 НОСАЛ СТЕВАН ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи

Pages