ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ КОЈА ПРИПАДАЈУ КАТЕГОРИЈИ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

Рок за пријављивање: 
27. септембар 2020. године
Текст јавног позива и Правилник о додели бесповратних средстава
Обрасци