ОГЛАСИ

JАВНИ ОГЛАС - ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Расписан је оглас за издавање у закуп пословног простора - путем прикупљања писмених понуда.  Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну закључно са 22.02.2018. године.
Отварање Понуда за давање у закуп пословног простора биће извршено у просторијама ОУ Бач (Свечана Сала) дана 26.02.2018.године у 11,00 часова.
О обавезном саджају понуде, депозиту и начину достављања понуде у тексту Огласа.

ЈАВНИ ОГЛАС - ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Расписан је оглас за издавање у закуп пословног простора - путем прикупљања писмених понуда.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну закључно са 11.12.2018. године.
Отварање Понуда за давање у закуп пословног простора биће извршено у просторијама ОУ Бач (Свечана Сала) дана 13.12.2018.године у 11,00 часова.
О обавезном саджају понуде, депозиту и начину достављања понуде у тексту Огласа.

Pages