ЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ ИЗ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОДРШКЕ У ПОСЛОВАЊУ (МЕНТОРСКА ПОДРШКА И ПОДРШКА У ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА И РАЧУНОВОДСТВА)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ КОЈА ПРИПАДАЈУ КАТЕГОРИЈИ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

Позив за достављање понуда, услови и отпис послова за пружање услуге рачуноводства и књиговодства корисницима пројекта "Иновативан и одржив приступ тржишту рада уа рањове групе у општини Бач"

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 16 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЛИЦИМА КОЈА СУ ОСТАЛА БЕЗ СТАНА УСЛЕД ПОЖАРА НА ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА НА ЕКОНОМИЈИ 1 У БАЧУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ OПШТИНЕ БАЧ - ПРЕОСТАЛА СРЕДСТВА ПО ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БАЧ, ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ И СПОРТСКОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 5 СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МЕТАРИЈАЛА И/ИЛИ КУЋНИХ АПАРАТА/НАМЕШТАЈА

Pages