ОГЛАСИ

ЈАВНИ ОГЛАС

Обавештавају се сопственици и корисници катастарских парцела и објеката на њима, као и заинтересовани органи и установе да је покренут поступак утврђивања непокретног културног добра – Дизел црпна станица „Плавна“ у атару Плавне на кат. парцелама број 3205 к.о. Плавна (део) и његове заштићене околине на кат. парцелама бр. 2992 к.о. Плавна и бр. 3380 к.о. Плавна (део) те да имају право да о томе дају своје мишљење.

JАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ БАЧ

„Канцеларија за пољопривреду општине Бач обавештава све заинтересоване грађане да је расписан Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског  земљишта у пољопривредне сврхе  до привођења намени.

За све информације можете се обратити у Канцеларији за пољопривреду или на телефон 021/6070-075, локал бр.146.“

 

Pages