НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Руководи Општинском управом; распоређује руководиоце организационих јединица у Општинској управи и решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица а за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са Статутом општине Бач.

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у поједином случајевима може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе. 

 

начелник Општинске управе  Анђелко Кордић, дипл правник
Телефон: +381 21 770 075 локал: 124
Е-mail: nacelnik@bac.rs