Географски положај

Држава: Република Србија
Покрајина: Војводина
Округ: Јужно Бачки округ
Површина општине: 365km2
Број становника (2011): 14.405
Поштански број: 21420
Интернет сајт: www.bac.rs
Контакт: тел +381 21770075,
факс +381 21770330

 

Општина Бач обухвата шест насељених места:

  • Бач
  • Бођани
  • Бачко Ново Село
  • Вајска
  • Селенча
  • Плавна

Општина је повезана Магистралним путем М – 18 (државни пут 1. реда) Сомбор – Оџаци – Бач – Бачка Паланка и Регионалним путем Р -102 (државни пут 2. реда) Нови Сад – Бачки Петровац – Бач.

КАРТА ВОЈВОДИНЕ

Удаљеност општине од:
Градских центара је:
Београд: 140 км
Нови Сад: 62 км
Суботица: 120 км
Сомбор: 50 км
Будимпешта: 340км

Граничних прелаза је:
Богојево (Хравтска): 20км
Бачка Паланка (Хрватска): 20км
Хоргош (Мађарска): 120 км Беч: 550км