МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Месна заједница “БАЧ”

Председник савета: НИКОЛА ВУЛЕТИЋ
Секретар: МИРОСЛАВ ЈЕЛИСАВАЦ

Адреса: Бачка 4, 21420 Бач
Телефон: 021/6070-175
е-mail:mesna.z.bac@gmail.com
 
 

Месна заједница “БОЂАНИ”

Председник савета: ИВИЦА ДУМЕНЏИЋ
Секретар: САЊА ВАЛИЧИЋ

Адреса: Др Зорана Ђинђића 11, 21427 Бођани
Телефон: 021/2076-004
е-mail: valecicsanja74@gmail.com
 
 

Месна заједница “БАЧКО НОВО СЕЛО”

Председник савета: ГРУЈО БОГОЈЕВИЋ
Секретар:СЛОБОДАНКА ЕМИЋ

Адреса: Др Зорана Ђинђића 2, 21429 Бачко Ново Село
Телефон: 021/779-012
е-mail: slobodanka.emic@gmail.com

 
 

Месна заједница “ПЛАВНА”

Председник савета: БРАНКО НЕДИМОВИЋ
Секретар: СЛОБОДАН ЗЕЉКОВИЋ

Адреса: М.Тита 45, 21428 Плавна
Телефон: 021/2078-016
е-mail: mzplavna@abakusbp.net
 
 

Месна заједница “СЕЛЕНЧА”

Председник савета: КАТАРИНА ВРАБЧЕЊАК
Секретар: МЕЛАНИЈА ЧУС МЕСЕЛЏИЈА

Адреса: М.Тита 124, 21425 Селенча
Телефон: 021/774-004

 
 

Месна заједница “ВАЈСКА”

Председник савета: МИХАЈЛО КОРДУЛИЈА
Секретар: МОМИР СВОРЦАН

Адреса: М.Тита 27, 21426 Вајска
Телефон: 021/775-406
е-mail: mzvajska@gmail.com