ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ
Директор: Никола Вулетић
Адреса: Маршала Тита бр. 73, 21420 Бач
Телефон: +381606816990
Ε-mail: nikola.vuletic@jkptvrdjavabac.rs
Сајт:  www.jkptvrdjavabac.rs
 

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ "БАЧКА ТВРЂАВА" БАЧ
Директор:  Горан Чалић
Адреса:  Вука Караџића бб, 21420 Бач
Телефон: +381 21 6070-445
Сајт:  www.sportskahala.bac.rs
Ε-mail: sportskahalabac@abakusbp.net

 

УСТАНОВА „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ“
Директор: Зоран Атанасковић
Адреса:  Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, 21420 Бач
Телефон: +381 21 6070-251
Ε-mail: czsr_bac@open.telekom.rs
Ε-mail: czsr_bac@neobee.net

 
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ“
Директор: Дарко Војновић
Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач
Телефон: +381 21 6072-222
Ε-mail: turizambac@gmail.com
Сајт:  www.turizambac.rs

 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ
Директор: Власта Гашпаровски
Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач
Телефон: +381 21 6070-777
Ε-mail:  bibliotekabac@gmail.com

 
ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
Директор: др Јармила Лачокова Краникова
Адреса:  Бачка бр. 2, 21420 Бач
Телефон: +381 021 6070-037
Ε-mail: dzbacdirektor@gmail.com
Сајт:  www.dz.bac.rs