Документа

Година: 2021
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Правилници
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У OПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ , ИНТЕРНОМ РЕВИЗОРУ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БАЧ 020-3-170/2021-II Општинско веће 14/10/2021 12,8 MB PDF icon Правилник
Година: 2019
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Правилници
Правилник о управљању сукобом интереса запослених у општинској управи Бач 020-5-41/2019-IV-01 Општинска управа 31/10/2019 2,4 MB PDF icon Правилник
Правилник о поступању по притужбама на рад запослених у општинској управи Бач 020-5-42/2019-IV-01 Општинска управа 31/10/2019 1,65 mb PDF icon Правилник
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ, ИНТЕРНОМ РЕВИЗОРУ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 020-3-151/2019-II Општинско веће 11/10/2019 1,71 MB PDF icon Измена и допуна Правилника
Правилник о оцењивању запослених у Општинској управи Бач 110-1/2019-IV Општинска управа 05/04/2019 3,3 MB PDF icon Правилник
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 020-3-55/2019-II Општинско веће 05/03/2019 6,90 MB PDF icon Правилник
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ, ИНТЕРНОМ РЕВИЗОРУ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БАЧ 020-3-58/2019-II Општинско веће 05/03/2019 170 kB PDF icon Измена и допуна Правилника
Година: 2018
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Правилници
Правилник о дисциплинској одговорности и одговорности за штету запослених у Општинској управи Бач 110-4/2018-IV Општинска управа 02/08/2018 2,02 MB PDF icon Правилник
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У OПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ , ИНТЕРНОМ РЕВИЗОРУ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БАЧ 020-3-94/2018-II Општинска управа 26/04/2018 651 KB PDF icon Правилник
Година: 2017
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Правилници
Правилник о измени и допуни правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи Бач 020-3-36/2017-II Општинско веће 03/03/2017 189 kB PDF icon Измена и допуна Правилника
Година: 2016
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Правилници
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи Бач 020-8-184/2016-IV Општинска управа 30/11/2016 1,03 MB PDF icon Правилник
Правилник о набавкама 020-5-154/2016-II Општинска управа 20/10/2016 1.28MB PDF icon Правилник о набавкама
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи Бач - (пречишћен текст) 020-8-9/2016-IV Општинска управа 12/02/2016 356 kB Microsoft Office document icon Правилник
Година: 2015
Назив Орган Датумsort ascending Величина Правилници
Правилник o поступку унутрашњег узбуњивања Општинска управа 25/11/2015 329 kB PDF icon Правилник o поступку унутрашњег узбуњивања
Година: 2014
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Правилници
Правилник о условима и начину коришћења службених возила 020-17/III-2014 Председник општине 19/02/2014 474 kB PDF icon Правилник