Документа

Година: 2023
Назив Број документа Датум Величина Правилници
Правилник о измени и допуни правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи Бач, интерном ревизору и правобранилаштву општине Бач 020-2-79/2023-II 14/03/2023 879.27 KB PDF icon Правилник
Година: 2022
Назив Број документа Датум Величина Правилници
Правилник о измени и допуни правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи Бач, интерном ревизору и правобранилаштву општине Бач 020-3-22/2022-II 19/01/2022 526.41 KB PDF icon Правилник
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи Бач, интерном ревизору и правобранилаштву општине Бач 020-3-276/2022-II 22/12/2022 16.99 MB PDF icon Правилник
Година: 2021
Назив Број документа Датум Величина Правилници
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У OПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ , ИНТЕРНОМ РЕВИЗОРУ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БАЧ 020-3-170/2021-II 14/10/2021 12,8 MB PDF icon Правилник
Година: 2019
Назив Број документа Датум Величина Правилници
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 020-3-55/2019-II 05/03/2019 6,90 MB PDF icon Правилник
Правилник о оцењивању запослених у Општинској управи Бач 110-1/2019-IV 05/04/2019 3,3 MB PDF icon Правилник
Правилник о управљању сукобом интереса запослених у општинској управи Бач 020-5-41/2019-IV-01 31/10/2019 2,4 MB PDF icon Правилник
Правилник о поступању по притужбама на рад запослених у општинској управи Бач 020-5-42/2019-IV-01 31/10/2019 1,65 mb PDF icon Правилник
Година: 2018
Назив Број документа Датум Величина Правилници
Правилник о дисциплинској одговорности и одговорности за штету запослених у Општинској управи Бач 110-4/2018-IV 02/08/2018 2,02 MB PDF icon Правилник
Година: 2016
Назив Број документа Датум Величина Правилници
Правилник о набавкама 020-5-154/2016-II 20/10/2016 1.28MB PDF icon Правилник о набавкама
Година: 2015
Назив Датум Величина Правилници
Правилник o поступку унутрашњег узбуњивања 25/11/2015 329 kB PDF icon Правилник o поступку унутрашњег узбуњивања
Година: 2014
Назив Број документа Датум Величина Правилници
Правилник о условима и начину коришћења службених возила 020-17/III-2014 19/02/2014 474 kB PDF icon Правилник