Документа

Година: 2018
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Правилници
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У OПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ , ИНТЕРНОМ РЕВИЗОРУ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БАЧ 020-3-94/2018-II Општинска управа 26/04/2018 651 KB PDF icon Правилник
Година: 2017
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Правилници
Правилник о измени и допуни правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи Бач 020-3-36/2017-II Општинско веће 03/03/2017 189 kB PDF icon Измена и допуна Правилника
Година: 2016
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Правилници
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи Бач 020-8-184/2016-IV Општинска управа 30/11/2016 1,03 MB PDF icon Правилник
Правилник о набавкама 020-5-154/2016-II Општинска управа 20/10/2016 1.28MB PDF icon Правилник о набавкама
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи Бач - (пречишћен текст) 020-8-9/2016-IV Општинска управа 12/02/2016 356 kB Microsoft Office document icon Правилник
Година: 2015
Назив Орган Датумsort ascending Величина Правилници
Правилник o поступку унутрашњег узбуњивања Општинска управа 25/11/2015 329 kB PDF icon Правилник o поступку унутрашњег узбуњивања
Година: 2014
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Правилници
Правилник о условима и начину коришћења службених возила 020-17/III-2014 Председник општине 19/02/2014 474 kB PDF icon Правилник