Документа

Година: 2021
Назив Број документа Датумsort ascending Орган Величина Документа
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2022.годину 347-1-5/2021-IV-02 28/12/2021 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 2,1 MB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2022. години 355-1-27/2021-IV-02 28/12/2021 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 2,8 MB PDF icon План
Локални акциони план запошљавања општине Бач за период 2021 -2023 011-72/2021-I 15/12/2021 Скупштина општине 930 kB Package icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину 354-1-14/2021-IV-02 06/12/2021 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 339.04 KB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину - пореска инспекција 435-1-44/2021-IV-04 29/11/2021 Одељење за буџет и финансије 941 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021./2022. годину - просветни инспектор 614-1-9/2021-IV-01 11/10/2021 Одељење за општу управу друштвене делатности и заједничке послове 882 kB PDF icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2021. години 501-1-1/2021-IV-02 04/01/2021 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 3,1 MB PDF icon План
Година: 2020
Назив Број документа Датумsort ascending Орган Величина Документа
Локални акциони план за инклузију Рома у општини Бач за период 2021 - 2023 30/11/2021 Скупштина општине 1,4 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину - пореска инспекција 435-1-21/2020-IV-04 01/12/2020 Одељење за буџет и финансије 0.97 MB PDF icon План
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2021.годину 01/12/2020 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 2.12 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2021. годину 354-1-12/2020-IV-02 01/12/2020 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 325 MB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2021. години 355-1-33/2020-IV-02 30/11/2020 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 2.83 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020./2021. годину - просветни инспектор 61-1-27/2020-IV-01 12/11/2020 Одељење за општу управу друштвене делатности и заједничке послове 1.74 MB PDF icon План
Година: 2019
Назив Број документа Датумsort ascending Орган Величина Документа
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2020.годину 06-30-2/2019-IV-02 30/12/2019 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 2,91MB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2020. години 06-30-1/2019-IV-02 30/12/2019 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 4,15 MB PDF icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2020. години 355-1-87-2019-IV-02 23/12/2019 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 1,94 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину 03/12/2019 Одељење за буџет и финансије 925 kB PDF icon План
План детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал) 011-80/2019-I 18/10/2019 Скупштина општине PDF icon План, Package icon Графички део, PDF icon Документациона основа
Година: 2018
Назив Број документа Датумsort ascending Орган Величина Документа
План рада инспекције за комуналне послове У 2019. години 355-1-71/2018-IV-02 31/12/2018 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 214 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину 61-1-28/201/-IV-01 31/12/2018 Одељење за општу управу друштвене делатности и заједничке послове 154 kB PDF icon План
План рада пореске инспекције у 2019. години 435-1-35/2018-IV-04 31/12/2018 Одељење за буџет и финансије 190 kB PDF icon План
План рада инспекције за друмски саобраћај и путеве у 2019. години 435-1-35/2018-IV-04 31/12/2018 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 353 kB PDF icon План
План детаљне регулације радне зоне - локација 1А у ко Бач 011-109/2018-I 18/12/2018 Скупштина општине 10.5 MB PDF icon План, Package icon Графички прилози
Локални антикорупцијски план за општину Бач 011-87/2018-I 21/09/2018 Скупштина општине 4.75MB Package icon План
План генералне регулације насеља Бач 011-2/2018-I 07/02/2018 Скупштина општине 3,8 MB PDF icon План, Package icon Графички прилози
План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језера Провала" у к.о. Вајска 011-3/2018-I 07/02/2018 Скупштина општине 1.25 ΜΒ PDF icon План, Package icon Графички прилози, PDF icon Извештај
Година: 2015
Назив Број документа Датумsort ascending Орган Величина Документа
Просторни план општине Бач 011-26/2015-I 16/03/2015 Скупштина општине 3.06MB PDF icon Просторни план општине Бач, Package icon Графички прилози
Година: 2012
Назив Датумsort ascending Орган Величина Документа
План детаљне регулације за комплекс марине у Бачком Новом Селу 16/07/2012 Скупштина општине 11.6 МБ PDF icon ПДР за комплекс марине у Бачком Новом Селу, Package icon Графички прилози, PDF icon Извештај
Година: 2017
Назив Број документа Орган Величина Документа
План интегритета Општине Бач Председник општине 3,1 MB PDF icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2018. години 355-88/2017-IV-04 Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове 528 kB PDF icon План

Pages