Документа

Година: 2017
Назив Број документа Величина Документа
План интегритета Општине Бач 3,1 MB PDF icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2018. години 355-88/2017-IV-04 528 kB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2018. години 355-1-91/2017-IV-04 526 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. годину 263 kB PDF icon План
Година: 2018
Назив Број документа Датумsort descending Величина Документа
Годишњи план инпекцијског надзора за 2018. годину (канцеларијска и теренска контрола) 89 KB PDF icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2019. години 355-1-70-IV-02 483 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2019. годину 220kB PDF icon План
План генералне регулације насеља Бач 011-2/2018-I 07/02/2018 3,8 MB PDF icon План, Package icon Графички прилози
План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језера Провала" у к.о. Вајска 011-3/2018-I 07/02/2018 1.25 ΜΒ PDF icon План, Package icon Графички прилози, PDF icon Извештај
Локални антикорупцијски план за општину Бач 011-87/2018-I 21/09/2018 4.75MB Package icon План
План детаљне регулације радне зоне - локација 1А у ко Бач 011-109/2018-I 18/12/2018 10.5 MB PDF icon План, Package icon Графички прилози
План рада инспекције за комуналне послове У 2019. години 355-1-71/2018-IV-02 31/12/2018 214 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину 61-1-28/201/-IV-01 31/12/2018 154 kB PDF icon План
План рада пореске инспекције у 2019. години 435-1-35/2018-IV-04 31/12/2018 190 kB PDF icon План
План рада инспекције за друмски саобраћај и путеве у 2019. години 435-1-35/2018-IV-04 31/12/2018 353 kB PDF icon План
Година: 2014
Назив Величина Документа
Локални акциони план за унапређење положаја Рома у општини Бач, 2015-2019. године 720 kB PDF icon План
Година: 2019
Назив Број документа Датумsort descending Величина Документа
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2020. годину 320 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину - просветни инспектор 61-1-23/2019-IV-01 156kB PDF icon План
План детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал) 011-80/2019-I 18/10/2019 PDF icon План, Package icon Графички део, PDF icon Документациона основа
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину 03/12/2019 925 kB PDF icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2020. години 355-1-87-2019-IV-02 23/12/2019 1,94 MB PDF icon План
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2020.годину 06-30-2/2019-IV-02 30/12/2019 2,91MB PDF icon План
Година: 2023
Назив Величина Документа
Оперативни Планови инспекцијког надзора за 2023. годину - Инспекција за друмски саобраћај и путеве 1.11 MB PDF icon План
Оперативни Планови инспекцијког надзора за 2023. годину - Инспекција за заштиту животне средине 1.68 MB PDF icon План
Оперативни Планови инспекцијког надзора за 2023. годину - Комунална инспекција 1.52 MB PDF icon План
Оперативни Планови инспекцијког надзора за 2023. годину - Грађевинска инспекција 1.55 MB PDF icon План
Оперативни Планови инспекцијког надзора за 2023. годину - Просветна инспекција 2.37 MB PDF icon План
Година: 2024
Назив Број документа Величина Документа
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2024. години 501-19/2023-IV-02 6.23 MB PDF icon План
Година: 2012
Назив Датумsort descending Величина Документа
План детаљне регулације за комплекс марине у Бачком Новом Селу 16/07/2012 11.6 МБ PDF icon ПДР за комплекс марине у Бачком Новом Селу, Package icon Графички прилози, PDF icon Извештај
Година: 2015
Назив Број документа Датумsort descending Величина Документа
Просторни план општине Бач 011-26/2015-I 16/03/2015 3.06MB PDF icon Просторни план општине Бач, Package icon Графички прилози

Pages