Документа

Година: 2019
Назив Број документа Датум Величина Документа
План детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал) 011-80/2019-I 18/10/2019 PDF icon План, Package icon Графички део, PDF icon Документациона основа
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2020. годину 320 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину - просветни инспектор 61-1-23/2019-IV-01 156kB PDF icon План
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2020.годину 06-30-2/2019-IV-02 30/12/2019 2,91MB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2020. години 06-30-1/2019-IV-02 30/12/2019 4,15 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину 03/12/2019 925 kB PDF icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2020. години 355-1-87-2019-IV-02 23/12/2019 1,94 MB PDF icon План
Година: 2018
Назив Број документа Датум Величина Документа
План генералне регулације насеља Бач 011-2/2018-I 07/02/2018 3,8 MB PDF icon План, Package icon Графички прилози
Годишњи план инпекцијског надзора за 2018. годину (канцеларијска и теренска контрола) 89 KB PDF icon План
План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језера Провала" у к.о. Вајска 011-3/2018-I 07/02/2018 1.25 ΜΒ PDF icon План, Package icon Графички прилози, PDF icon Извештај
Локални антикорупцијски план за општину Бач 011-87/2018-I 21/09/2018 4.75MB Package icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2019. години 355-1-70-IV-02 483 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2019. годину 220kB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове У 2019. години 355-1-71/2018-IV-02 31/12/2018 214 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину 61-1-28/201/-IV-01 31/12/2018 154 kB PDF icon План
План рада пореске инспекције у 2019. години 435-1-35/2018-IV-04 31/12/2018 190 kB PDF icon План
План рада инспекције за друмски саобраћај и путеве у 2019. години 435-1-35/2018-IV-04 31/12/2018 353 kB PDF icon План
План детаљне регулације радне зоне - локација 1А у ко Бач 011-109/2018-I 18/12/2018 10.5 MB PDF icon План, Package icon Графички прилози
Година: 2017
Назив Број документа Величина Документа
План интегритета Општине Бач 3,1 MB PDF icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2018. години 355-88/2017-IV-04 528 kB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2018. години 355-1-91/2017-IV-04 526 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. годину 263 kB PDF icon План
Година: 2015
Назив Број документа Датум Величина Документа
Просторни план општине Бач 011-26/2015-I 16/03/2015 3.06MB PDF icon Просторни план општине Бач, Package icon Графички прилози
Година: 2014
Назив Величина Документа
Локални акциони план за унапређење положаја Рома у општини Бач, 2015-2019. године 720 kB PDF icon План
Година: 2012
Назив Датум Величина Документа
План детаљне регулације за комплекс марине у Бачком Новом Селу 16/07/2012 11.6 МБ PDF icon ПДР за комплекс марине у Бачком Новом Селу, Package icon Графички прилози, PDF icon Извештај

Pages