ЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БАЧ ЗА ПРВУ ПОЛОВИНУ 2016. ГОДИНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ПРВУ ПОЛОВИНУ 2016. ГОДИНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години спроводи Министарство привреде у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој  и одабраним пословним банкама:

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА – СПОРТ

Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бач расписaла је Јавни позiв за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се  остварује општи интерес у области спорта у општини Бач за преостали износ средстава из друге половине 2015. године а за посебне програме који ће се спровести до краја 2015. године

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  на територији општине Бач дана 24.08.2015.године расписала је Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бач за 2016. годину.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2016.ГОДИНУ

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини  општине Бач, дана 24.08.2015. године упутила је јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

Општинско веће Општине Бач расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања до 31.12.2015. године.

Одлуком број 020-5-166/2015-I од 3. јула 2015. године средства у износу од 452.000,00 динара опредељења су за конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, до 31.12.2015. године.

Pages