СТОЧАРСТВО - НОВИ КОНКУРС ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Испред Службе за пољопривреду општине Бач обавештавају се сви заинтересовани пољопривредници и грађани општине Бач да је Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао конкурс:
  • КОНКУРС за доделу кредита за набавку приплодних и товних грла у  овчарству, козарству и свињарству у 2017 години
 
Кредити са каматном стопом од 1,5% ће се одобравати по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом, а за исте могу аплицирати физичка и правна лица – регистрована пољопривредна газдинства са подручја АП Војводине. 
 
За сва питања - контакт Службе за пољопривреду општине Бач је: тел. 021/770-075, локал 146. Детаље о конкурсима, као и пријаве могу се погледати и преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде у Новом Саду: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs као и у општинскoj канцеларији 213.