ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 21.04.2020.ГОДИНЕ

На основу члана 17. и 18. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба на седници одржаној 21.04.2020. године доноси ЗАКЉУЧАК
На основу одлуке Владе Републике Србије од 20.04.2020. године о ублажавању појединих рестриктивних мера малопродајни објекти и трговинске радње имају могућност да ускладе своје радно време са забраном кретања која важи од 18 часова радним данима.
Обавештавају се грађани општине Бач да ће ЈКП „Тврђава“ из Бача поставити цистерне са дезинфицијенсом у свако насеље код црпне станице.
ЈКП „Тврђава“ Бач ће данас извршити дезинфекцију јавних објеката и њихових прилаза у насељима Селенча и Бач.

Командант Штаба
Борислав Антонић с.р.

ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 21.04.2020.ГОДИНЕ
ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 21.04.2020.ГОДИНЕ