поверени

Утврђивањe права коришћења на земљишту у корист власника незаконито изграђеног објекта у складу са чл. 10 ст. 16 Закона о озакоњењу објеката

Pages