ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ДИМЕНЗИЈУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са немачком хуманитарном организацијом АСБ, покренуло је пројекат Иницијатива за социјалну димензију европских интеграција. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као представник Републике Србије, прави избор 15 социјално девастираних општина из руралних средина. Задатак сваке општине ће бити да изложи по три пројекта појединачне вредности до 50.000 еура са релевантним темама. Главни циљ пројекта је унапређење система социјалне заштите и побољшање квалитета пружања социјалних услуга. У оквиру овог програма и општина Бач планира да конкурише са три пројекта који су приоритетни за развој и унапређење социјалних услуга на локалном нивоу.
Детаљи о пројекту се могу прoчитати на сајту Министарства за рад, запошљавње, борачка и социјална питања, линк: https://www.minrzs.gov.rs/aktuelno/inicijativa-za-socijalnu-dimenziju-evropskih-integracija.html

ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ДИМЕНЗИЈУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА