ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАЧ

РАДНО МЕСТО: Службеник за послове планирања и извршења јавних набавки.

Рок за пријављивање: 
29. фебруар 2024. године