ИНФОРМАЦИЈА

Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде општине Бач обавештава регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Бач да је Конкурс за доделу субвенција за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у целости затворен због утрошка расположивих средстава . Бесповратна средства опредељена су по областима и у случају да у појединим  областима буде неутрошених иста ће бити прерасподељена у област где по захтевима има недостајућих средстава.
 
У Бачу 25.07.2018. године
 
Председник Комисије
Милијана Савић