Накнада за заштиту и унапређивање животне средине

ШИФРА: 
ЛПА-18
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ : 
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: МИЛИЈАНА САВИЋ

Телефон: 021/770-075 лок 145
E-mail: milijana.savic@bac.rs
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 209 (II спрат)
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: 
ИЗВОРНИ / ПОВЕРЕНИ: