НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 23.04.2020.ГОДИНЕ

На основу члана 17. и 18. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба на седници одржаној 23.04.2020. године доноси НАРЕДБУ
НАРЕЂУЈЕ СЕ Општинској управи Бач да изврши набавку 500 пакета за помоћ социјално угроженим лицима, која по другом основу нису стекла право на пакет у претходном периоду. Укида се Наредба од 22.04.2020. године којом се налаже набавка 313 пакета.
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач да је ЈКП „Тврђава“ Бач извршила дезинфекцију јавних објеката и њихових прилаза у Вајској и Бођанима.
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач да средство за дезинфекцију могу преузети на црпним станицама од данас у Плавни, Вајској, Бођанима и Бачком Новом Селу, а од сутра у Бачу и Селенчи.
Средство за дезинфекцију је припремљено за употребу.

 

Командант Штаба
Борислав Антонић с.р.

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 23.04.2020.ГОДИНЕ
НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 23.04.2020.ГОДИНЕ