НОВИ КОНКУРСИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Одељење за пољопривреду ОУ Бач обавештава све заинтересоване да је Покрајински секретаријат за  пољопривреду,водопривреду и шумарство расписао два нова конкурса за:
Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2021. години.

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, поврће (укључујући И печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2021. години.

Опште услове за остваривање права на ове конкурсе можете видети на:
http://www.psp.vojvodina.gov.rs

Покрајински секретаријат за  пољопривреду,водопривреду и шумарство