ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Одељење за пољопривреду ОУ Бач обавештава све заинтересоване да је Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао конкурсе за:

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2021. Години
КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2021. Години
КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2021. Години
КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2021. Години
КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2021. Г
КОНКУРС за доделу кредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2021. Години
КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2021 години
КОНКУРС за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2021. Години
КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2021. Години
КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2021 години
КОНКУРС за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2021. Години

Опште услове за остваривање права на ове кредите из ових конкурса можете видети на:
http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ