ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 13.04.2020.ГОДИНЕ

Позивају се све друштвено одговорне компаније, предузетници и привредни субјекти који су у могућности да помогну да уплате донацију, док траје ванредно стање.  Број жиро рачуна за уплату: 840-5078741-83

Уплате донацијe користиће се у сврху набавке медицинске опреме, заштите људи и имовине, помоћи најугроженијим суграђанима, отклањању последица епидемије и спровођењу осталих мера које донесе Штаб за ванредне ситуације општине Бач.

Обавештење штаба за ванредне ситуације Општине Бач од 13.04.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 13.04.2020.ГОДИНЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 13.04.2020.ГОДИНЕ