ОБАВЕШТЕЊЕ

24.04.2018. године, набавком и комплетирањем све, пројектом предвиђене опреме, завршено је опремање услужног центра Општине Бач. Пројекат опремања услужног центра, општина Бач је реализовала у сарадњи са Покрајинским секретеријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, уз суфинансирање секретаријата од 50% у укупном износу трошкова. На овај начин је поред неопходне рачунарске опреме и два брза скенера, набављен и намештај којим ће се рад  у Услужном центру у значајној мери унапредити и олакшати. 
Општина ће на овај начин допринети бржем и ефикаснијем решавању захтева грађана и других корисника  центра. Центар, са пратећим службама се налази у приземљу нове зграде општинске управе Бач.

Покрајински секретеријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу