ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЗУРПАТОРЕ ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Општина Бач упутила је Јавни позив физичким и правним лицима која користе пољопривредно земљиште у државној својини, односно грађевинско земљиште у јавној својини, без правног основа а за пољопривредну производњу,  да се пријаве належном органу јединице локалне самоуправе ради закључења вансудског поравнања и плаћања Законом дефинисаногизноса.
Уколико се физичка и правна лица која користе земљиште без правног основа не пријаве, општина Бач ће, у складу са прописима, вршитискидање усева са истог.
Рок за достављање пријава је 18.06.2018. године до 15:30 часова.
Текст Јавног позива можете преузети овде.