ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВЕ КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ РФВ НАМЕЊЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

Данас, 13. априла, успешно је спроведена презентација актуелних кредитних линија Развојног фонда АП Војводине - намањене предузетницима и регистрованим пољопривредним газдинствима који  послују на подручију општине Бач. Општина се одлучила  на овај корак из разлога јер су кредитне линије фонда тренутно најповољнији извор средстава на финансијском тржишту и  умногоме олакшавају пословања привредних субјеката и потребних улагања у пољопривреду.
Општина Бач, путем своје Канцеларије за локално економски развој активно обавештава све регистроване привредне субјекте и носиоце регистрованих пољ.газдиснтава, о новинама и повољностима који би им омогућиле квалитетнији и ефикаснији рад. Сарадници у Канцеларији су свакодневно на располагању грађанима за припрему документације, аплицирање и давања потребних упутстава за остваривање права на кредитна или субвенционисана средства.
Такође, у току је  припрема Програма пољопривредне политке и политике руралног развоја за 2017.г  у оквиру које се планира заједнички вид сарадање са Развојним фондом у делу субвенционисања пољопривреде на територији општине Бач.
 
Кредити који су презентовани:
*За правна лица и предузетнике расписани су следећи конкурси:

  • Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца
  • Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства са роком отплате 48 месеци
  • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства на 12 месеци, са периодом расположивости средстава од 36 месеци  (три транше)

За регистрована пољопривредна газдинства расписани су следећи конкурси:

  • Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду са роком отплате до 60 месеци
  • Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта са роком оплате од 72 месеца
  • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди са роком од 9 месеци И периодом расположивости средстава од 36 месеци (четири транше)
ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВЕ КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ РФВ НАМЕЊЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВЕ КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ РФВ НАМЕЊЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВЕ КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ РФВ НАМЕЊЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА