ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ОПШТИНУ БАЧ

Дана 06.12.2018. године са почетком у 13,00 часова у Свечаној сали Скупштине општине Бач одржана је јавна расправа о нацрту Плана капиталних инвестиција општине Бач за период 2019-2021.

Радна група за израду нацрта Плана капиталних инвестиција за општину Бач, том приликом презентовала је заинтересованим представницима јавности текст Плана капиталних инвестиција за општину Бач, који је израђен у складу са Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћења спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката која је донета у јуну 2017 године.

Радна група је одговарала на питања заинтересованих представника јавности.

Предлог Плана капиталних инвестиција за општину Бач за период 2019-2021 наћи ће се пред одборницима Скупштине општине Бач, на првој наредној седници Скупштине општине Бач.

 

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ОПШТИНУ БАЧvv
ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ОПШТИНУ БАЧvv