ОДРЖАН САСТАНАК НА ТЕМУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Представници фирме Interenergo из Словеније и Србије, директор фирме "Smart Energy Investment" из Београда и директор фирме "Esco Elios", као и чланови пројектног тима и подизвођачи радова, боравили су данас 20.06.2023. године у Општини Бач.
Они су се састали са заменицом председника Општине Бач Марином Балабан, руководиоцем Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове Ненадом Ковачем и Оливером Мишан руководиоцем Одељења за урбанизам, заштиту животне средине имовинско правне и комунално стамбене послове, а поводом пројекта јавно-привантог партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бач. 
Приватни партнери ће у периоду од 15 година вршити услугу замене, рационализације и одржавања дела система јавног осветљења на територији општине Бач, применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом.
Процедура јавно-приватног партнерства започета је крајем прошле године након добијања сагласности надлежне републичке комисије и јавног позива за избор партнера.
Заменица председника општине Бач је овом приликом истакла значај реализације овог пројекта, јер је ово први пример јавно-приватног партнерства који ће бити реализован у општини Бач.
Радови на замени система јавног осветљења су започети, а очекивани рок за завршетак је крај јула.

ОДРЖАН САСТАНАК НА ТЕМУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
ОДРЖАН САСТАНАК НА ТЕМУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
ОДРЖАН САСТАНАК НА ТЕМУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
ОДРЖАН САСТАНАК НА ТЕМУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ