Остваривање права у вези са обрадом података о личности

ШИФРА: 
ГС-14
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: НЕНАД КОВАЧ
Телефон: 021/6070-075 лок 148
E-mail: nenad.kovac@bac.rs
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 214 (II спрат)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: 
ИЗВОРНИ / ПОВЕРЕНИ: