ПОКАЗНА ВЕЖБА ЕВАКУАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА

Запослени у Опшини Бач имали су данас 15.06.2023. године показну вежбу евакуације у случају пожара.
Сви запослени су у 11:00 часова напустили зграду Општине, након чега су на лице места стигли ватрогасци ватрогасне јединице Бач, који су поштујући своје стандардне процедуре приступили згради и симулирали гашење пожара.
Након тога ватрогасци су запосленима у Општини одржали кратко теоријско предавање како да поступају у случајевима ванредних ситуација изазваних ватреном стихијом.
Ове вежбе се одржавају на иницијативу ватрогасне јединице Бач по стамбеним зградама и пословним јединицма, како би се код суграђана подигла свест, али и продубила знања о поступању у случајевима пожара, а све у циљу чувања људских живота.

ПОКАЗНА ВЕЖБА ЕВАКУАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
ПОКАЗНА ВЕЖБА ЕВАКУАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
ПОКАЗНА ВЕЖБА ЕВАКУАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
ПОКАЗНА ВЕЖБА ЕВАКУАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
ПОКАЗНА ВЕЖБА ЕВАКУАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
ПОКАЗНА ВЕЖБА ЕВАКУАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
ПОКАЗНА ВЕЖБА ЕВАКУАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
ПОКАЗНА ВЕЖБА ЕВАКУАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА