Потврђивање пројеката парцелације/препарцелације

ШИФРА: 
УРБ-3
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: НЕДЕЉКО БАТИНИЦА
Телефон: 021/770-075 лок 133
E-mail: nedeljko.batinica@bac.rs
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 14 (приземље)
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: 
ИЗВОРНИ / ПОВЕРЕНИ: