РЕВИЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧ

Стратегија одрживог развоја општине Бач 2014–2020. године је кључни стратешко-плански документ општине Бач, који треба да подстиче будући раст и развој наше локалне заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и просторног уређења. Старатегија одрживог развоја општине Бач је усвојена 2014 године, а односи се на период до 2020 године. Међутим, у међувремену су усвојене различита стратешка документа и акциони планови, како на националном тако и на покрајинском новоу, као и закони који регулишу различите области друштвено економског развоја. У складу са тим Општина Бач се определила да изврши ревизију свог, кровног, стратешког документа, у којем су задржани основни приоритети и правци развоја али у којем су детаљније и конкретније постављени одређени циљеви и мере за њихову реализацију.

У складу са горе наваденим позивамо све заинтересоване организације (установе, невладине организације, удружења), привреднике и грађане да нам доставе своје сугестије, коментаре и предлоге на нацрт ревидираног документа Стратегије одрживог развоја општине Бач за период од 2014 до 2020 године.