ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ