ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ

Позивају се сви заинтересовани грађани,физичка лица, правна лица, јавна предузећа, установе и организације чији је оснивач општина Бач, и други заинтересовани субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 23.11.2018.године до 7.12.2018.године и дају примедбе и предлоге на наведени нацрт Статута путем електронске поште на адресу Info@bac.rs или писаним путем на адресу: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића бр.2, са назнаком "Нацрт Статута општине Бач".

Позивају се сви заинтересовани да узму учешће на отвореном састанку који ће организовати Комисија за израду текста нацрта Статута општине Бач.

Након разматрања упућених предлога и сугестија Комисија ће доставити Општинском већу предлог Статута општине Бач на разматрање и утврђивање предлога.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих Одлука у Скупштини општине Бач.