ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ (НАБАВКЕ ВАН ПРИМЕНЕ ЗЈН) - ПРОЈЕКАТ: „ИНОВАТИВАН И ОДРЖИВ ПРИСТУП ТРЖИШТУ РАДА ЗА РАЊИВЕ ГРУПЕ У ОПШТИНИ БАЧ“