ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА БР.RHP-W7-PA/PC4-2019

За прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије
На територији општине Бачка Паланка и граничних јединица локалне самоуправе (Бач, Оџаци, Врбас, Бачки Петровац, Нови Сад, Беочин и Сремска Митровица)